Dekantacja, filtracja i separacja

Procesy oddzielania (separacji) cieczy od ciał stałych realizowane są zwykle w filtrach lub wirówkach dekantacyjnych lub odwadniających. W zakresie tego typu aplikacji współpracujemy m.in. ze światowej klasy producentem wirówek oraz pras filtracyjnych i innych systemów do filtracji, firmą ANDRITZ Separation GmbH.  W zależności od wymagań procesu proponujemy zastosowanie odpowiedniego typu wirówki lub filtra.