Górnictwo

W PRO-INDUSTRY skupiamy się na dostawach urządzeń, systemów i usług przy przeróbce mechanicznej kopalin dla układów wodno-zawiesinowych. Nasze główne aplikacje, w którymi jesteśmy najbardziej cenieni, to:

  • Oczyszczanie, klasyfikacja, zagęszczanie oraz wzbogacanie przy wykorzystaniu hydrocyklonów i klasyfikatorów wirowych KREBS
  • Pompowanie szlamów oraz cieczy gęstych i zanieczyszczonych, hydrotransport pompami wirowymi KREBS, wężowymi i śrubowymi FLOWROX, membranowo-tłokowymi ABEL
  • Dekantacja, filtracja i separacja na wirówkach oraz prasach i filtrach Andritz
  • Pomiary: przepływomierze bezstykowe, monitory nadziarna, śledzenie wielkości ziaren CiDRA, zarastanie rurociągów FLOWROX
  • Mieszanie mechaniczne mieszadłami MixPro
  • Zawory zaciskowe i nożowe FLOWROX

Oprócz dostaw urządzeń jednego rodzaju, realizujemy inwestycje „pod klucz” z uwzględnieniem nowatorskich rozwiązań techniczno-technologicznych, począwszy od zaprezentowania koncepcji rozwiązania, poprzez wykonanie projektu wielobranżowego, kompletację dostaw, roboty budowlano-montażowe, uruchomienie, serwis gwarancyjny, jak i pogwarancyjny. Naszym sztandarowym rozwiązanie, który z powodzeniem jest wykorzystywany w górnictwie to system zasilania pras filtracyjnych przy wykorzystaniu pompy wirowej oraz pompy wyporowej. Uzyskaliśmy znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych (mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną, mniejsze zużycie części, szczególnie pomp,  wydłużenie żywotności pomp, cichszą i pewniejszą pracę systemu pompowego), jak również zredukowaliśmy obsługę serwisową układu.

Ponad to: zgęszczanie i klarowanie, inne maszyny i urządzenia oraz oryginalne części zamienne i SERWIS.

Branże, które wykorzystują nasze produkty i usługi:

  • Węgiel w tym układy cieczy ciężkiej
  • Rudy metali
  • Kruszywa
  • Pozyskiwanie gazu