Oczyszczanie, klasyfikacja, zagęszczanie, wzbogacanie

Wszędzie tam, gdzie wymagane jest oczyszczenie mieszaniny ciał stałych z niepożądanych dodatków lub rozdział ziaren ciał stałych ze względu na ich wielkość lub oddzielenie cieczy od ciał stałych lub istnieje potrzeba wzbogacenia produktu, można zastosować hydrocyklon.

FLSmidth Krebs dostarcza najszerszy zakres wymiarów, rodzajów i konfiguracji hydrocyklonów, jaki można spotkać w przemyśle. Produkowane są hydrocyklony w zakresie od 13 mm do 2300 mm. Aby sprostać różnorodnym aplikacjom stosuje się wiele różnych typów korpusów i wykładzin wewnętrznych wykonanych z różnorodnych materiałów. Praktycznie, wykorzystuje się setki różnorodnych wariacji wykonania korpusów i materiałów w zależności od danej aplikacji.

KREBS oferuje hydrocyklony umożliwiające separację na poziomie 10 mikrometrów i więcej. Poziom separacji zależny jest od charakterystyki nadawy, czyli od ciężaru właściwego części stałych, ich zagęszczenia, lepkości oraz kształtu ziaren.

Pliki w formacie PDF:

FLSmidth Krebs produkuje także nowatorskie hydrocyklony typu gMAX. Konstrukcja hydrocyklonów gMAX zasadniczo różni się od wersji standardowych. Zmianie uległa geometria wlotu oraz  kształt stożków i wykładziny wewnętrznej. W efekcie uzyskano wyższą wydajność, dłuższą żywotność i niższe koszty obsługi. Nowa geometria ewolwentowego wlotu nadawy minimalizuje turbulencje strugi materiału, co zmniejsza zużycie ścierne części wlotowej, podczas gdy innowacyjna geometria stożków umożliwia ostrzejszą, przy mniejszych ziarnach podziałowych, separację, dzięki czemu, można zastosować mniejszą liczbę cyklonów w baterii na dana wydajność.

Cyklon gMAX jest przedstawicielem całkowicie nowej generacji cyklonów firmy Krebs o zmienionej konstrukcji, począwszy od dyszy wylotowej do tulei przelewu. Umożliwia to uzyskanie dokładniejszej i doskonalszej separacji cząsteczek przy większej średnicy i wyższej wydajności.

Do tej pory uzyskiwać znaczną wydajność tylko przy wykorzystywaniu dużej ilości cyklonów o małej średnicy i dużych nakładach inwestycyjnych. dzięki gMAX możliwa jest praca na tej samej wydajności, jednak przy wykorzystaniu znacznie mniejszej ilości cyklonów.

Konstrukcja cyklonu gMAX wykorzystuje zmodernizowaną dyszę wylotową oraz część cylindryczną umożliwiające uzyskanie parametrów doskonałej separacji ziaren porównywalnej do separacji uzyskiwanej w małych cyklonach jednocalowych jak również znacznie większą żywotność porównywalną do cyklonów ceramicznych. Zmodyfikowana komora wlotowa oraz sekcje cylindryczne w znaczący sposób zmniejszyły ścieranie części oraz turbulencje wewnątrz cyklonu, zachowując jednocześnie zdolność prawidłowego działania przy wydajnościach większych niż urządzenia konkurencji.

Produkty Krebs są stosowane w dwóch głównych sektorach:

  • Górnictwo
  • Przemysł

Górnictwo

Przemysł

Stacje benzynowe