Pomiary

Oferujemy wyłącznie przyrządy pomiarowe wykorzystujące nowatorskie metody pomiaru. Są to:

  • Bezinwazyjne przepływomierze sonarowe
  • Monitory nadziarna
  • Monitory zarastania rurociągu.

Nowatorskie, bezinwazyjne przepływomierze SONARtrack. Pomiar przepływu cieczy/mieszaniny odbywa się przy wykorzystaniu generowanych wewnątrz rurociągu zjawisk dźwiękowych (wykorzystywana jest przy tym technologia sonarowa). Jest to urządzenie monitorujące zmiany prędkości fali akustycznej, wytwarzanej wewnątrz rurociągu, przez przepływające medium. Jako detektory zastosowano pasywne czujniki piezoelektryczne w formie matrycy (elastyczna mata), dlatego montaż jest bardzo prosty i polega jedynie na owinięciu rury z zewnątrz. Wszystko odbywa się podczas eksploatacji, bez wstawiania jakichkolwiek elementów w rurociąg w ciągu maksymalnie 2 godzin. Materiał rurociągu jest praktycznie dowolny, a wewnątrz rurociągu mogą tworzyć się osady. Mierzona ciecz lub mieszanina jest także dowolna. Pomiary są bardzo dokładne i powtarzalne, ewentualna obecność powietrza jest wykrywana, a jego wpływ na pomiar jest kompensowany. Przepływomierze te można zastosować także jako detektory wykrywające wycieki oraz na instalacjach z cieczą ciężką. Zastosowanie  urządzeń SONARtrack generuje wzrost wydajności, wzrost dostępności instalacji, wzrost jakości produkcji, zmniejszenie kosztów obsługi, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Ponieważ żaden z elementów składowych systemu SONARtrack? nie styka się z przepływającym medium, nie są one narażone na zużycie ścierne, przez cały okres żywotności nie ma konieczności przeprowadzania rutynowych czynności konserwacyjnych, nie potrzeba wymieniać żadnych części ani dokonywać powtórnej kalibracji, itp. Dodatkowo, na dokładność i niespotykaną powtarzalność pomiarów, nie wpływa zawartość niesionego z medium powietrza lub ziaren magnetytu.