Pomiar zarastania rurociągu

Flowrox Scaling Watch jest unikalnym rozwiązaniem umożliwiającym obrazowanie i pomiar w czasie rzeczywistym, procesów zarastania, krystalizacji  oraz sedymentacji wewnątrz rurociągów.
System w łatwy sposób umożliwia kontrolę przekroju czynnego rurociągu,  a także skuteczną prewencję niekorzystnych procesów osadzania się złogów wewnątrz instalacji.
Współpraca z nadrzędnym systemem sterowania pozwala na osiąganie wymiernych korzyści poprzez optymalizację warunków prowadzenia procesu oraz optymalizację kosztów związanych z obsługą serwisową i czyszczeniem instalacji.