Przemysł

W PRO-INDUSTRY skupiamy się na dostawach urządzeń, systemów i usług dla różnorodnych branż przemysłu. Główne aplikacje, którymi jesteśmy najbardziej zainteresowani, to:

 • Oczyszczanie, klasyfikacja, zagęszczanie oraz wzbogacanie  przy wykorzystaniu hydrocyklonów i klasyfikatorów wirowych KREBS
 • Pompowanie szlamów oraz cieczy gęstych i zanieczyszczonych, hydrotransport pompami wirowymi KREBS, wężowymi i śrubowymi FLOWROX, pompami membranowo-tłokowymi ABEL
 • Dekantacja, filtracja i separacja na wirówkach oraz prasach i filtrach Andritz
 • Pomiary: przepływomierze bezstykowe, monitory nadziarna, śledzenie wielkości ziaren CiDRA, zarastanie rurociągów FLOWROX
 • Mieszanie mechaniczne mieszadłami MixPro
 • Zawory zaciskowe i nożowe FLOWROX
 • Oprócz dostaw urządzeń jednego rodzaju, realizujemy inwestycje „pod klucz” z uwzględnieniem nowatorskich rozwiązań techniczno-technologicznych, począwszy od zaprezentowania koncepcji rozwiązania, poprzez wykonanie projektu wielobranżowego, kompletację dostaw, roboty budowlano-montażowe, uruchomienie, serwis gwarancyjny, jak i pogwarancyjny.
 • Ponad to: zgęszczanie i klarowanie, inne maszyny i urządzenia oraz oryginalne części zamienne i SERWIS.

Branże, które wykorzystują nasze produkty i usługi:

 • Energetyka
 • Instalacje odsiarczania spalin
 • Chemia
 • Petrochemia
 • Gazownictwo
 • Przemysł stalowy
 • Przemysł ceramiczny
 • Przemysł samochodowy
 • Przemysł spożywczy
 • Oczyszczalnie ścieków
przemysl