andritz

ANDRITZ Separation

Siedziba grupy ANDRITZ AG znajduje się w Grazu, Austria.
Posiada ponad 150 zakładów produkcyjnych i serwisowych na całym świecie, zatrudnienie wynosi ok. 13,600 osób.

Produkty i usługi oferowane przez grupę ANDRITZ:

 • zakłady produkcyjne ?pod klucz?,
 • technologie wytwórcze i usługi dla hydroenergetyki,
 • papier i celuloza,
 • urządzenia do przemysłu przetwórstwa metali,
 • inne branże (separacja ciecz ? ciało stałe, przem. spożywczy, biopaliwa)

ANDRITZ oferuje praktycznie komplet urządzeń do separacji ciał stałych od cieczy dla przemyslu:

 • Wirówki spiralno ? sitowe
 • Wirówki sedymentacyjno-sitowe
 • Wirówki bezsitowe
 • Prasy taśmowe
 • Filtry próżniowe
 • Prasy filtracyjne
 • Filtry nadciśnieniowe (hiperbaryczne)
 • Suszarki pośrednie i bezpośrednie
 • Symulacje procesu i automatyka

Rocznie produkowanych jest:

ponad           550 wirówek
ponad          450 pras filtracyjnych
ponad          120 fitrów taśmowych
ponad          80.000 płyt filtracyjnych

Powszechnie zwiększa się wydajność zakładu, podnosi jakość produktu oraz zmniejsza zużycie wody i ogranicza negatywny wpływ na środowisko. Stopień skomplikowania procesów technologicznych zwiększa się ze względu na: konieczność wydzielania drobniejszych klas ziarnowych, osiągnięcia wyższego stopnia odwodnienia produktu bez stosowania obróbki termicznej oraz wymóg pełnej recyrkulacji wody procesowej i zwiększenia wydajności. Wszystkie te czynniki stawiają wyższe wymagania urządzeniom wykorzystywanym w procesach odwadniania. Wraz z różnorakimi rodzajami wirówek, filtrów i pras filtracyjnych oraz filtrów tarczowych, Andritz oferuje kompletny zestaw urządzeń stosowanych w procesach odwadniania w najnowocześniejszych węzłach technologicznych.

W chwili obecnej firma oferuje największy i najdłuższy bagaż doświadczeń z zastosowań pras filtracyjnych i wirówek do separacji ciał stałych i cieczy.