Monitory nadziarna

CYCLONEtracSM OSM –  bezinwazyjny monitor nadziarna, zapewnia kontrolę w czasie rzeczywistym dając informację o ewentualnym wystąpieniu nadziarna w przelewie hydrocyklonu. Umożliwia podjęcie przez obsługę natychmiastowych działań celem jego wyeliminowania. System składa się z niezależnych czujników montowanych w sposób bezinwazyjny na przelewach hydrocyklonów.
Dane z czujników przesyłane są w sposób ciągły, poprzez dedykowane transmitery do systemu sterowania procesem

CYCLONEtracSM PST – system śledzenia stanu uziarnienia w przelewie hydrocyklonu. I kontroli on-line jakości oraz punktu pracy hydrocyklonu.
system składa się z czujników instalowanych w przekroju rurociągu przelewowego hydrocyklonu Dane z czujników przesyłane są w sposób ciągły, poprzez dedykowane transmitery do systemu sterowania procesem.