Pompy Wężowe i Śrubowe FLOWROX

Pompy Flowrox typoszeregów LPP-T oraz LPP-D pracują w oparciu o efekt perystaltyczny. Pozwalają na przepompowywanie mediów agresywnych i abrazyjnych, w tym suspensji i szlamów o wysokiej gęstości. Znakomicie sprawdzają się jako jednostki przepompowujące w hydrotransporcie nisko-ciśnieniowym (tj. w zakresie do 10 bar po stronie tłocznej)

Oferowana przez nas pompy charakteryzują się nowatorską, opatentowaną konstrukcją, która zapewnia większość żywotność pompy oraz  gwarantuje osiągnięcie wyższych wydajności w porównaniu z pompami i tradycyjnej konstrukcji.

Główne cechy konstrukcyjne

 • 360 stopniowy cykl pracy: pojedyncza kompresja na jeden obrót
 • Pojedynczy rotor
 • Zmieniony sposób pracy rotora, który  ?przetacza się? wzdłuż przewodu co radykalnie zmniejszona tarcie
 • Mimośrodowa, ciągła regulacja kompresji przewodu pompy
 • Możliwość montażu pompy ?w linii rurociągu?
 • Nowatorski sposób mocowania węża w korpusie pompy, ograniczający naprężenia wewnętrzne i wykluczający możliwość jego wyrwania z korpusu.

Powyższe cechy  umożliwiają bezpieczną pracę pompy przy maksymalnych obciążeniach w warunkach pracy ciągłej i podwyższonej temperaturze medium (do 98 C).

Pompy śrubowe FLOWROX:

Pompy śrubowe FLOWROX przeznaczone są pompowania i dozowania mediów o wysokiej lepkości, a także abrazyjnych i korozyjnych.
Dzięki nowatorskiej konstrukcji rotora o eliptycznym przekroju oraz statora o stałej grubości ściany pozwalają na osiąganie zadanej wydajności przy dwukrotnie mniejszej prędkości obrotowej (w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.

Pompy śrubowe FLOWROX znajdują zastosowanie głównie w przemyśle:

 • papierniczym
 • przeróbki minerałów
 • gospodarki odpadami
 • spożywczym

 

 • C-series na wymagające aplikacje w przemyśle , 10 bar, 230 m3/h
 • E-series aplikacje w przemyśle, 10 bar, 230 m3/h
 • EL-series na ścieki , 6 bar, 190 m3/h
 • D-series dozujące, 12 bar, 25 l/min

 

 • Wyższa wydajność
 • Łatwość montażu
 • Łatwa i szybka obsługa
 • Niskie zużycie energii
 • Długa żywotność
 • Niskie koszty eksploatacyjne