Pompy Wirowe KREBS

KREBS produkuje pompy, które są szeroko stosowane w zakładach przemysłowych różnorodnych branż.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z eksploatacji oferowanych pomp możemy stwierdzić, że pompy KREBS serii MAX wykazują kilkukrotnie dłuższą żywotność przy znacznie większej sprawności i stabilności pracy w porównaniu z obecnie produkowanymi pompami renomowanych wytwórców. Dlatego biorąc pod uwagę jedynie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej (szacowane na 15-25%) zakup pomp KREBS serii MAX zwraca się po stosunkowo niedługiej eksploatacji.

Korzyści ze stosowanie pomp serii MAX są następujące:

 1. Dłuższa (2 – 3 razy) i bardziej równomierna eksploatacja części zwilżanych, co oznacza odpowiednio niższe koszty eksploatacyjne.
 2. Brak przestojów przeznaczonych na obsługę, co oznacza ciągłość pracy pompy przez cały okres eksploatacji.
 3. Zmniejszenie kosztów obsługi, ponieważ pompa wymaga regulacji pierścienia uszczelniającego jedynie 6 do 8 razy w czasie żywotności komory roboczej pompy (taka operacja zajmuje jedynie 10 minut), przy czym niewymagalne jest zatrzymywanie pompy na okresowe regulacje i wymiany zużytych podzespołów.
 4. Mniejsze zużycie energii, szacowane na 15-25% lub większa o 15-25% wydajność w stosunku do wiodących konstrukcji dostępnych na rynku.

W praktyce okazuje się, że użytkownicy pomp innej konstrukcji często decydują się na całkowitą ich wymianę na pompy KREBS serii MAX z ww. powodów.

POMPA SERII MAX

W konstrukcji pomp KREBS  serii MAX? zastosowano nowatorski, system doszczelniania części wlotowej. Podstawowymi elementami tego systemu są:

 • szerokie łopaty odrzutnika przedniego
 • regulowany pierścień DOCISKOWY

Cechy odróżniające pompy millMAX od konkurencji

Pompy millMAX wyposażone są w opatentowany system uszczelnienia części ssącej. Elementem uszczelniającym jest pierścień dociskowy, który przez cały okres eksploatacji pompy uszczelnia szczelinę pomiędzy częścią ssącą a wirnikiem. Uszczelnienie to likwiduje nawrót szlamu wewnątrz pompy w kierunku ssania oraz zmniejsza zużycie ścierne powodowane poprzez kruszenie i przepływ części stałych pomiędzy korpusem a przednią stroną wirnika. Eliminacja recyrkulacji wewnętrznej znacznie zwiększa sprawność działania pompy oraz zmniejsza zużycie ścierne wirnika powodowane poprzez turbulencje w otworze wlotowym wirnika pompy. Dodatkowo redukuje się zużycie ścierne po stronie ssania. Elementy komory roboczej zużywają się równomiernie.

Regulacja szczeliny po stronie ssania a wirnikiem w pompach KREBS millMAX odbywa się podczas normalnego ruchu pompy, nie ma konieczności zatrzymywania zestawu pompowego, częściowego demontażu i następnie regulacji wirnika. Dlatego pompy KREBS millMAX pracują w sposób ciągły od momentu uruchomienia do ich zatrzymania w celu wymiany zużytych elementów. Żywotność elementów podlegających naturalnemu zużyciu jest zwykle 1,5 do 3 razy dłuższa niż w innych wiodących konstrukcjach dostępnych na rynku. Konieczność obsługi pompy jest zredukowana do niezbędnego minimum.

Ponadto, istnieje możliwość konwersji komór roboczych niektórych użytkowanych w chwili obecnej pomp na pompy KREBS, zostawiając zainstalowane obsady łożysk, wały i napędy. Wymiana będzie dotyczyć wyłącznie części zwilżanych, co znakomicie zmniejsza koszty, eliminując w praktyce zakupy inwestycyjne środków trwałych.

Pompy KREBS millMAX stosowane są we wszystkich węzłach technologicznych przeróbki mechanicznej:

 1. Klasyfikacja
 2. Wzbogacanie
 3. Separacja
 4. Ciecz ciężka
 5. Zasilanie pras filtracyjnych
 6. Woda obiegowa

Ze względu na zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, pompy KREBS millMAX szczególnie nadają się do trudnych i bardzo trudnych zastosowań, gdzie zużycie ścierne podzespołów pompy jest istotną pozycją w kosztach eksploatacyjnych (np. ciecz ciężka, zasilanie pras filtracyjnych, pompowanie grubych i abrazyjnych frakcji).

Ponad to, pompy te gwarantują stabilność parametrów po stronie ciśnieniowej przez cały okres eksploatacji komory roboczej. Nie zachodzi tutaj zjawisko pogarszania się parametrów wraz ze zużywaniem się ściernym podzespołów pompy (wirnik i wykładzina po stronie ssania). Dlatego pompy KREBS millMAX współpracujące z np. hydrocyklonami, zdecydowanie zmniejszają straty powodowane przez spadek ciśnienia na wlocie do hydrocyklonu (mniejsze ciśnienie na wlocie do hydrocyklonu powoduje pojawienie się większej ilości części stałych w przelewie i stratę tego materiału w odpadach).

Pliki w formacie PDF:

slurryMAX