Wzbogacalniki spiralne

Wzbogacalniki zwojowe są stosowane w procesach separacji cząstek ciał stałych bazujących na ich ciężarze właściwym. Urządzenie to zbudowane jest ze spiral zamontowanych na centrycznej kolumnie. W celu zapewnienia wyższej wydajności montowane są one na pojedynczej kolumnie w układach podwójnych jak i potrójnych spiral. Każda spirala zamontowana na kolumnie jest określana jako „start”. Pojedyncza spirala zbudowana jest z:

  1. Komory nadawy do prawidłowego rozprowadzenia nadawy na spiralę
  2. Komór wylotowych wykorzystywanych do odprowadzenia produktów separacji spirali.

Każda komora wyrzutu produktu posiada możliwości nastawy dwóch pozycji kolumny frakcjonującej dla koncentratu – strumień zewnętrzny, półproduktu – strumień środkowy i strumień wewnętrzny.

Spirale są następnie łączone w sześcienne jednostki zawierające dwie do dziesięciu kolumn podwójnych lub potrójnych spiral, zasilanych z centralnego rozdzielacza. Na przykład układ wykonany z 10 kolumn o podwójnych spiralach zawiera 20 startów, natomiast 10 kolumnowy o potrójnych spiralach zawiera 30 startów. Poniżej spiral znajduje się system rur odprowadzających poszczególne produkty separacji.

Zakres produkcji:

  1. Spirale tworzywowe ogólnego przeznaczenia.
  2. 2 zwojowe spirale do obróbki półproduktu z separacji węgla (CMR)
  3. Połączone spirale o 2.25 zwojów dla separacji wstępnej i 2 zwojach drugiego stopnia separacji (CMP/2).

 

 

Pliki w formacie PDF:

Wzbogacalniki spiralne do węgla

Wzbogacalniki do minerałów

spirala
spirala