Wirówki

Wirówki służą do efektywnego rozdzielania fazy ciekłej od stałej lub dwóch faz ciekłych o różnej gęstości. W zależności od danego zastosowania, można stosować wirówki o różnej konstrukcji.

 

wirowka