Sedymentacyjno-sitowe

Wirówka łączy w sobie zalety typowej wirówki sedymentacyjnej i wirówek sitowych. Przynosi doskonałe rezultaty w odwadnianiu koncentratów poflotacyjnych i wylewów z hydrocyklonów dając rezultaty umożliwiając eliminację termicznego dosuszania produktu.
Wirówka sedymentacyjno-sitowa jest przykładem postępu w metodach separacji ciał stałych i cieczy. Na miałach węglowych wyniki odwadniania są wyjątkowo dobre: 5 do 7 punktów procentowych lepsze niż przy użyciu systemu filtrów próżniowych. Rezultat taki osiągany jest przy zastosowaniu około 20% mniej mocy w porównaniu z filtrami próżniowymi.

Zasada pracy

W praktyce wirówka pracuje w oparciu o dwustopniową separację. Początkowo nadawa znajduje się w części bezsitowej, po czym przesuwana jest do części sitowej za pomocą ślimaka. W rezultacie połączenie wyjątkowo niskiej wilgotności (co eliminuje konieczność dosuszania na filtrach próżniowych), wysokiego odzysku części stałych i stosunkowo niskiego zużycia energii doprowadziło do szerokiego zastosowania tego typu urządzeń. Wraz z rozwojem technologii wykładzin ceramicznych oraz z węglików wolframu, trwałość i prostota obsługi są lepsze niż kiedykolwiek.

Zalety

W układach bez suszenia termicznego:

  • Eliminacja zanieczyszczeń powietrza
  • Eliminacja ?gorących miejsc” w załadowanych węglem samochodach
  • Eliminacja zamarzania w niższych temperaturach

W układach z suszarniami termicznymi

  • Zmniejszenie kosztów suszenia poprzez zmniejszenie ilości nadawy
  • Poprawa efektywności wyłapywania pyłów powstających przy suszeniu
  • Zmniejszenie ryzyka eksplozji poprzez zmniejszenie ilości miałów w nadawie na suszarkę

Zmniejszenie kosztów eksploatacji

  • Poprzez użycie węglików wolframu do produkcji sit i ślimaka

Plik w formacie PDF:

Wirówki dekantacyjne

Wielkości maszyn

 
Typ
A9-S
SVS 900 x 1800
A 11-3S
SVS 1100 x 3300
A 14-S
SVS 1400 x 2000
Wydajnośc nominalna t/h 20-30 40-60 60-100
Silnik kW 250 315 500
Prędkość obr/min do 1600 do 1100 do 700