Spiralno-sitowe

Wysoka wydajność odwadniania przy niskich kosztach inwestycyjnych. Wirówka H-900 jest solidnym urządzeniem do odwadniania miału węglowego do poziomu najniższej wilgotności powierzchniowej przy znacznym odzysku części stałych, nieporównywalnym z innymi wirówkami konkurencyjnymi. Wydajność jest przy tym dwukrotnie wyższa, zaś poziom kosztów eksploatacji niższy w przeliczeniu na 1 tonę produktu.

Prosta i efektywna praca wirówki

Wirówki tzpu AH to spiralno-sitowe odwadniarki poziome. Nadawa w postaci miału węglowego jest podawana przez mały wlot prosto na stożkowo ukształtowany kosz sitowy. Ciecz przenika przez sita. Części stałe na koszu są przenoszone i usuwane z niego przy pomocy spiral ustawionych pod kątem w stosunku do kosza, przy czym prędkość przenoszenia jest dość duża. Z powodu takiego właśnie odkładania na koszu, istnieje jednakowy rozkład materiału na koszu. Dokładnie określony kształt dna wirówki powoduje powstanie pokładu materiału na dnie, co polepsza przenikanie części ciekłych do odsączu. Jednocześnie, ze względu na poziomy układ pracy, żywotność sita jest lepsza.

Niskie koszty instalacyjne

Wirówki spiralno-sitowe serii AH mogą być montowane bez specjalnych fundamentów lub mas wyważających, nawet na wyższych piętrach zakładów przeróbczych.

Koszty orurowania i wymagania dotyczące powierzchni zabudowy są niewielkie ze względu na jeden tylko punkt odbioru produktu.

Również wysokość prześwitu nad wirówką jest niewielka, co ważne jest przy wymianie kosza i elementów napędu.

Wydajność większa od innych wirówek o podobnej wielkości!

Dostępność dwu opcji kosza: z profilowanymi drutami z węglików wolframu oraz kosze z blach perforowanych Kosz sitowy wykonany z profilowanych drutów z węglików wolframu wykazuje wielokrotnie mniejsze zużycie w porównaniu z perforowanymi koszami stosowanymi w innych wirówkach. Stosunkowo szybkie zużycie kosza perforowanego prowadzi do obniżenia parametrów uzysku i zwiększenia częstotliwości wymiany kosza.

Niska wilgotność powierzchniowa produktu

Wirówki AH spiralno-sitowe charakteryzują się najwyższym poziomem sił G w przemyđle i usuwają znacznie więcej wilgoci przy niższym poziomie strat.

Zalety:

  • Niskie koszty eksploatacji
  • Niskie koszty instalacyjne
  • Prosta i wydajna praca urządzeń

W celu uzyskania lepszych parametrów odzysku części stałych zastosowano specjalny kształt kosza.

W celu zmniejszenia kosztów obsługi stosowane są kosze z profilowanych drutów węglowych z węglików wolfram lub z blach perforowanych.

Wysoko wydajne wirówki dla węgla o uziarnieniu 0,6 – 0,15 mm

Wirówki spiralno-sitowe typu AH są urządzeniami o wysokiej wartości siły G. Dzięki tej zwiększonej wartości siły G w stosunku do innych maszyn efektywność odwadniania jest lepsza. Poprawa odwodnienia powoduje podwyższenie wartości opałowej węgla. Przy okazji oszczędzana jest energia potrzebna do suszenia termicznego i zmniejszone jest ryzyko zamarzania.

Bardzo wysoki wskaźnik odzysku części stałych.

Niskie koszty obsługi

Układ poziomy wirówki powoduje łatwy dostęp do części obrotowych maszyny, pasów oraz mechanizmów napędu, co w rezultacie daje obniżenie kosztów obsługi, ułatwia ją i skraca jej czas. Wymiana kosza możliwa jest przy wykorzystaniu będących na wyposażeniu wirówki narzędzi specjalnych.
Odpowiednio silna przekładnia pozwala na uzyskanie różnicy prędkości obrotowej kosza i spirali. Standardowo wyposaża się maszynę w czujnik momentu obrotowego, co zabezpiecza wirówkę przed uszkodzeniami w przypadku przeciążenia lub obecności ciał obcych.

Wielkości maszyn

 
Typ
AH1000 AH1200
Wydajność nominalna t/h 50-80 100-120
Silnik kW 45 75
Prędkość obr/min do 1000 do 900