Dekantacja, filtracja, separacja

W chwili obecnej obserwuje się tendencję do zwiększania wydajność istniejącego zakładu, podnoszenia jakości produktu oraz zmniejsza zużycia energii oraz wody, a także ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Jednocześnie stopień skomplikowania procesów technologicznych zwiększa się ze względu na: konieczność wydzielania drobniejszych klas ziarnowych, osiągnięcia wyższego stopnia odwodnienia produktu bez stosowania obróbki termicznej oraz wymogu pełnej recyrkulacji wody procesowej i ogólnego zwiększenia wydajności. Wszystkie te czynniki stawiają wyższe wymagania urządzeniom wykorzystywanym w procesach odwadniania.

PRO-INDUSTRY oferuje kompletny zestaw urządzeń stosowanych w procesach odwadniania w najnowocześniejszych węzłach technologicznych.

ANDRITZ Separation oferuje największy i najdłuższy bagaż doświadczeń z zastosowań pras filtracyjnych i wirówek do separacji ciał stałych i cieczy.

Dekantacja, filtracja, separacja
Dekantacja, filtracja, separacja

PRASY FILTRACYJNE aplikacje periodyczne

Utrzymanie czystego środowiska, produkcja żywności i napojów oraz rozwój podstawowych leków wymaga filtrów oddzielających ciało stałe od cieczy. Firma ANDRITZ oferuje prasy filtracyjne do szerokiej gamy zastosowań i wielu gałęzi przemysłu, począwszy od oczyszczania osadów ściekowych i wody pitnej, przemysłu spożywczego, chemicznego, farmacji i górnictwa, do produkcji papieru. Aplikacje obejmują:

 • chemia i pigmenty
 • produkty i rudy meteorologiczne
 • minerały i produkty nieorganiczne / górnictwo
 • oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych
 • żywność i farmaceutyki

Parametry technologiczne

KOMOROWE PRASY FILTRACYJNE

 • Głębokośc komory 15 – 50 [mm]
 • Ciśnienia robocze: 6 [bar], 15 [bar] i 30 [bar]

PRASY MEMBRANOWE

 • Głębokośc komory 15 – 50 [mm]
 • Ciśnienia robocze: 6 [bar], 15 [bar] i 30 [bar] i wyższe
 • Materiał membran: PP, NBR, EPDM, TPE, PVDF

PŁYTOWO RAMOWE PRASY FILTRACYJNE

 • Prasy te nadają się do prowadzenia filtracji z warstwą wstepną, stosowana w przemyśle spożywczym – napoje.
 • Głebokość komory 5 – 40 [mm]
 • Ciśnienie do 6 bar

WIRÓWKI POPYCHACZOWE aplikacje ciągłe

Parametry technologiczne

 • Średnia wielkość cząstek 80 – 2000 [mm]
 • Zawartość ciał stałych w nadawie > 20 % wagowych (dla produktów krystalicznych)
 • Wydajność dla ciał stałych – do 150 t/h
 • Odzysk ciał stałych – do 99 %

Typowe aplikacje

 • Soda kalcynowana
 • Przemysł petrochemiczny i polimery (ABS, kwas adypinowy, POM, paraksylen)
 • Chemia – soda, chlorki, borax, chloran sodu, siarczany, związki litu, siarczan amonu, związki potasu, odpady chemiczne
 • Przemysł spożywczy
 • Górnictwo – potas i jego związki, odsiarczanie spalin(FGD)
 • Farmacja (antybiotyki, półprodukty farmaceutyczne, związki srebra, API)
Dekantacja, filtracja, separacja
Dekantacja, filtracja, separacja

WIRÓWKI DEKANTACYJNE

Zastosowanie głównie w oczyszczalniach ścieków do zagęszczania i odwadniania osadów. Nowoczesne konstrukcja zapewniająca bardzo głębokie odwodnienie osadu przy niskich kosztach.

Typowe aplikacje

 • Odwadniania i kondycjonowanie ścieków komunalnych
 • Osady z wierceń i pogłębiania
 • Osady papiernicze,
 • Górnictwo( CaCO3; odpady)

BOKELA to od 30 lat wiodący producent filtrów na Świecie. Produkty BOKELA to głównie filtry dla przemysłu wydobywczego, przetwórstwa minerałów, przemysłu chemicznego, przemysłu petrochemicznego, farmacji, przemysłu spożywczego, motoryzacji, recyklingu, oczyszczalni ścieków, galwanizerni i in.

Dekantacja, filtracja, separacja
Dekantacja, filtracja, separacja

FILTRACJA PRÓŻNIOWA Proces ciągły

Filtry Tarczowe

Dzięki bardzo wysokim wydajnościom i niewielkim rozmiarom, filtry dyskowe Boozer są dobrze przystosowane do filtracji dużego natężenia podawanej nadawy. Głównymi zastosowaniami są filtracja hydratu glinu (filtracja sitowa) w produkcji boksytu i odwadnianie drobnego węgla.

Szeroki zakres produkowanych urządzeń umożliwia zastosowanie filtrów tarczowych Boozer w najbardziej różnorodnych aplikacjach, takich jak:

 • hydraty aluminium (drobne, mieszane i gruboziarniste nasiona i produkt)
 • węgiel (ultra drobne)
 • rudy żelaza (przed granulowaniem)
 • koncentrat fluorytu
 • przemysł chemiczny
 • przemysł spożywczy

Filtry Bębnowe

Zastosowanie:

 • Filtracja
 • Odwadnianie
 • Mycie

Różne konstrukcje i liczne elementy pomocnicze umożliwiają idealną adaptację filtra do szerokiej gamy produktów i różnych procesów. Są to najbardziej rozpowszechnione filtry próżniowe i są stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu

Typowe aplikacje

 • wodorotlenek glinu
 • drożdże piekarskie
 • gips
 • koncentrat molibdenu
 • pigmenty nieorganiczne
 • pigmenty organiczne
 • białe pigmenty, takie jak dwutlenek tytanu, węglan wapnia
 • glina
 • gorąca solanka
 • siarczany
Dekantacja, filtracja, separacja
Dekantacja, filtracja, separacja
Dekantacja, filtracja, separacja

Filtry karuzelowe

Filtry Karuzelowe BOKELA są stosowane głównie do filtracji i mycia zawiesin gruboziarnistych i szybkosedymentujących. Typowe aplikacje to przetwórstwo boksytów, fosforanów i produkcji nawozów.

Typowe aplikacje:

 • Hydraty aluminium
 • Koncentraty rud żelaza i innych rud metali
 • Potas
 • Kwas fosforowy
 • Produkty chemiczne

Filtry taśmowe (TSK)

Głównie stosowane są w oczyszczalniach ścieków, ale znajdują zastosowanie również i innych gałęziach przemysłu takich jak chemia, przemysł spożywczy i inne.

Dekantacja, filtracja, separacja
Dekantacja, filtracja, separacja

FILTRACJA CIŚNIENIOWA – Filty HiBar standard i HiBar Oyster
Proces ciągły

Parametry filtracji:

 • Ciśnienie filtracji max 6 bar
 • Typ filtra – bębnowy lub dyskowy
 • Możliwość wspomagania filtracji parą
 • Znacznie większa wydajność niż w przypadku filtracji próżniowej lub na prasach filtracyjnych
 • Bardzo wydajne mycie placka – może być kilkustopniowe

Typowe aplikacje:

 • Koncentraty rud żelaza
 • Koncentraty rud miedzi
 • Koncentraty cynku
 • Boksyty i ich przetwórstwo
 • Odpady w procesie ługowania cynku
 • Gips,
 • Nawozy
 • Fosforany
 • Pigmenty organiczne i nieorganiczne
 • Produkty wytrącania i krystalizacji
 • PTA
 • CTA
 • QTA
 • i.in

Filtracja krzyżowo – prądowa DYNO

Filtracja krzyżowo – prądowa DYNO charakteryzuje się zdolnościa do rozdziału cząstek nawet do 0,01 [mm]

Głównym zastosowaniem dla tego typu filtracji jest:

 • Zagęszczanie i mycie w celu uzyskania klarownego przesączu
 • Klasyfikacja
 • Uzyskiwanie czystego przesączu i zawracanie cząstek np.. Katalizatora do procesu

Głównymi odbiorcami tych urządzeń są:

Chemia i Farmacja

Przykłady procesów:

 • Rozdział mikro-drobnej farmaceutycznej zawiesiny soli i substancji czynnej
 • Produkcja pigmentów
 • Rozdział polimerów o wysokiej lepkości – Zawiesina polimerowa 2 składnikowa o bardzo wysokiej lepkości z zawiesiną organicznych ciał stałych
 • Suspensje polimerowe o wysokiej lepkości np.. 1000 [mPas]
 • Odzysk katalizatorów
 • Dobrze filtrują się BaCO3, SiC, BC, etc.
 • Związki sieciowe
 • Białe pigmenty TiO2, CaCO3, kaolin, etc.
 • Zawiesiny dyspersyjne polimerów
 • Emulsje, zawiesiny dyspersyjna w przemyśle spożywczym jak czekolada, masło kakaowe, majonez etc.
 • Za młynami koloidalnymi lub kulowymi oraz podobnymi technologiami rozdrabniania
 • Zagęszczanie pozostałości spożywczych
Dekantacja, filtracja, separacja

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza!

   

  Producenci

  Siedziba firmy

  Siedziba i adres do korespondencji:
  ul. Bystrzańska 49
  43-309 Bielsko-Biała

  Copyrights 2018 © Pro-Industry. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: ProudMedia