Granulacja i Mieszanie

Granulacja, określana również jako aglomeracja, peletyzacja, grudkowanie jest procesem łączenia drobnych cząstek, takich jak pyły, proszki w większe agregaty (granule), o określonej wytrzymałości mechanicznej. Sam proces aglomeracji lub granulacji odbywa się za pomocą granulacji na mokro z dodatkiem cieczy lub alternatywnie za pomocą granulacji na gorąco. Procesowo i aparaturowo granulacja może być realizowana: bezciśnieniowo lub ciśnieniowo. Granulacja bezciśnieniowa może być prowadzona w złożu fluidalnym lub w swobodnie przesypującej się warstwie materiału granulowanego (granulatory dynamiczne, granulatory bębnowe, talerzowe, wibracyjne). Jeżeli granulacji podlegają surowce proszkowe, to niezależnie od tego, czy jest to granulacja ciśnieniowa, czy bezciśnieniowa, wykorzystuje się w procesie aglomeracji ciecz wiążącą.

Granulacja jest stosowana, aby uzyskać wygodną, akceptowalną przez użytkowników końcową formę produktu, często też są granulowane surowce, bądź półprodukty, aby ułatwić, bądź nawet umożliwić ich stosowanie w odpowiednich technologiach. Przykładem może być granulowanie surowców, czy odpadów komunalnych, kopalnianych, przed ich przetworzeniem, jak również stałych biopaliw.

 

Mieszanie to jedna z podstawowych operacji w przetwarzaniu materiałów, polega na łączeniu co najmniej dwóch różnych materiałów w celu uzyskania możliwie jednorodnej, homogenicznej mieszaniny. Podstawowy wpływ na jakość i jednorodność mieszaniny ma stosowana technika mieszania. Oferowany przez IdeaPro system mieszania w mieszarkach dynamicznych obejmuje trzy elementy składowe: obracającą się misę, która dostarcza mieszaninę w obszar narzędzi roboczych, jedną lub więcej mimośrodowo zamontowanych turbin, zgarniacz dna i ścian bocznych misy.

 

Proces granulacji i mieszania w urządzeniach IdeaPro cechuje m in.:

 • wysoka jakość i szybkość procesu dla różnych rodzajów materiałów,
 • optymalizacja ilości stosowanych materiałów i dodatków,
 • możliwość przetwarzania różnych konsystencji materiałów w jednym urządzeniu,
 • możliwość dostosowania mocy wejściowej do materiału procesowego.

Specjaliści IdeaPro posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji oraz eksploatacji granulatorów i mieszarek służą pomocą w doborze odpowiedniej mieszarki zgodnej z wymaganiami klienta co do wielkości i wydajności.

Górnictwo

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza!

   

  Producenci

  Siedziba firmy

  Siedziba i adres do korespondencji:
  ul. Bystrzańska 49
  43-309 Bielsko-Biała

  Copyrights 2018 © Pro-Industry. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: ProudMedia