Pomiary

Oferujemy dostawy przyrządów pomiarowych, wykorzystujące nowatorskie metody pomiaru. Są to:

 • Bezinwazyjne przepływomierze sonarowe
 • Monitory nadziarna

Ze względu na charakterystykę działania oraz niewrażliwość na zmiany parametrów fizykochemicznych mediów, bezinwazyjne, przepływomierze Sonartrac są wykorzystywane do monitorowania przepływu objętościowego mieszanin i szlamów wielofazowych.

 

Systemy Sonartrac mogą być wykorzystywane w sytuacjach, w których, inne tradycyjne metody pomiaru zawodzą, takich jak:

 • Zmienność parametrów fizycznych i chemicznych mieszaniny (przewodność, gęstość, zawartość cząstek magnetycznych)
 • Napowietrzenie zawiesiny
 • Złożona, wielowarstwowa budowa ścianki rurociągu
 • Trudne pozycje montażowe (w pobliżu agregatów pompowych, trójników, kolan itp.

Oferowane przez naszą firmę systemy, oprócz bezinwazyjnego pomiaru przepływu, mogą być wykorzystywane do prowadzenia innych typów pomiarów, m.in. dla:

 • oznaczania i ciągłego monitoringu zawartości fazy gazowej w mieszaninie
 • Detekcji wycieków w przepadku rozległych systemów hydrotransportu
 • Analizy stanu innych urządzeń generujących widmo akustyczne w objętości strugi (np. głównych pomp zasilających/ systemowych)
 • W układach regulacji przepływu zawiesin technologicznych – instalacje odsiarczania, układy zasilania hydrocyklonów,

Technologia pasywnego sonaru wymaga do poprawnej pracy:

 • pełnego wypełnienia rurociągu
 • turbulentnego przepływu strugi w miejscu pomiaru (minimalnej prędkości strugi na poziomie ok 0,9m/s),
  możliwe pomiary przy niższych prędkościach w zależności od lokalnych parametrów akustycznych.
 • ośrodka mierzonego o charakterystyce cieczy newtonowskiej

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza!

   

  Producenci

  Siedziba firmy

  Siedziba i adres do korespondencji:
  ul. Bystrzańska 49
  43-309 Bielsko-Biała

  Copyrights 2018 © Pro-Industry. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: ProudMedia