Automatyczne filtry samoczyszczące FSB i AFM

Filtry samoczyszczące się typu FSB i AFM są w pełni automatycznymi urządzeniami do zatrzymywania cząstek stałych zawartych w przepływającej przez niego cieczy o niskiej lepkości (np. woda, emulsja, niektóre oleje i inne płynne chemikalia).

Konstrukcja filtrów zapewnia ich ciągłą pracę bez konieczności stałego dozoru, oraz bardzo niskie koszty eksploatacji.

Filtr typu FSB stosowany jest do małych przepływów: 2¸80 t/h; filtr typu AFM do przepływów 80¸2000 t/h.

Filtry typu FSB i AFM charakteryzuje:

 • solidna budowa,
 • prosta konstrukcja,
 • czyszczenie następuje automatycznie przy wybranym spadku ciśnienia, lub
  w zaprogramowanym czasie,
 • minimalne straty cieczy filtrowanej,
 • oczyszczanie cieczą przefiltrowaną,
 • ciągła praca filtra, również podczas płukania,
 • szczelinowe elementy filtracyjne – łatwo regenerowalne, wytrzymałe mechanicznie
 • dokładność filtracji od 30 do 3000 mm,
 • wysoka trwałość filtrów
 • brak potrzeby stałej obsługi,
 • brak potrzeby stałej konserwacji,
 • niskie koszty eksploatacyjne.

Opis konstrukcji

Filtry typu FSB i AFM wykonane są jako pojedyncze zbiorniki z umieszczonymi wewnątrz elementami filtracyjnymi w postaci cylindrycznych sit szczelinowych.

W dnie sitowym znajduje się kolektor obrotowy sterujący kierunkiem przepływu

Na pokrywie górnej zamontowany jest napęd układu oczyszczania.

W skład filtra wchodzi również układ pomiarowy mierzący spadek ciśnienia pomiędzy kolektorem wlotowym i wylotowym oraz skrzynka sterownicza zawierająca układ sterujący.

Filtr AFM, który łączy w sobie cechy filtra, odmulnika i sita zabezpieczającego, posiada dodatkowo komorę odmulania oraz króciec odmulania z zaworem sterowanym pneumatycznie.

Nasz ekspert czeka na Ciebie (33) 822 33 25

Zasada działania

Zasada działania układu samooczyszczania polega na wywołaniu przepływu zwrotnego kolejno przez każdy z elementów filtracyjnych, podczas gdy na pozostałych prowadzona jest normalna filtracja. Strumień przepływającej cieczy jest bardzo intensywny, dzięki czemu zostają całkowicie usunięte zanieczyszczenia, znajdujące się do tej pory na powierzchni elementu filtracyjnego. Działanie układu oczyszczania sterowane jest różnicą ciśnień mierzonych na wlocie i wylocie filtra, a tym samym uwzględnia stopień zanieczyszczenia elementów filtracyjnych. Ze względu na bardzo krótki czas jednego cyklu oczyszczania praktycznie nie występuje zakłócenie przepływu medium przez filtr, a ilość cieczy zużytej na oczyszczanie filtra jest ograniczona do minimum.

Pełny cykl polega na opłukaniu wszystkich elementów filtracyjnych.
Filtry wyposażone są również w zegar, który kontroluje proces płukania niezależnie od spadku ciśnienia. Płukanie filtra następuje po określonym (regulowanym) czasie od ostatniego płukania.

Parametrami regulowanymi są:

 • próg zadziałania układu oczyszczania (wartość D p),
 • opóźnienie otwarcia zaworu wody popłucznej względem zamknięcia zaworu doprowadzającego medium,
 • czas otwarcia zaworu popłuczyn,
 • czas między kolejnymi cyklami płukania,
 • dla AFM: ilość płukań po których następuje odmulanie.

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza!

   

  Producenci

  Copyrights 2018 © Pro-Industry. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: ProudMedia