Automatyczne filtry segmentowe samoczyszczące się ASF i ZFS

Filtr samoczyszczący typu ZFS oraz automatyczny system filtracji typu ASF są w pełni automatycznymi urządzeniami do zatrzymywania cząstek stałych zawartych w przepływającej przez nie cieczy o niskiej lepkości (np. woda, emulsja, niektóre oleje, niektóre chemikalia). Konstrukcja filtrów zapewnia ich ciągłą pracę bez konieczności stałego dozoru, oraz bardzo niskie koszty eksploatacji.

Oba systemy filtracji działają na podobnej zasadzie. Przyjęło się stosować filtry ZFS dla przepływów 20÷1300 [t/h] a ASF -ze względu na specyfikę pracy, uproszczoną konstrukcję i niższe koszty inwestycyjne – dla przepływów od 400 [t/h]

Potrzebujesz pomocy? +48 33 822 33 25

Filtry typu ZFS/ASF charakteryzuje:

 • solidna budowa,
 • prosta konstrukcja,
 • brak elementów ruchomych wewnątrz filtra (jedynie armatura sterująca)
 • różnorodność opcji sterowania
 • czyszczenie następuje tylko przy wybranym spadku ciśnienia, lub w zaprogramowanym czasie, lub poprzez impuls dany przez obsługę ze skrzynki sterowniczej,
 • minimalne straty cieczy filtrowanej,
 • oczyszczanie cieczą przefiltrowaną,
 • duża powierzchnia filtracyjna
 • możliwość ręcznego płukania filtra w przypadku braku zasilania energią elektryczną
 • krótki czas płukania filtra,
 • łatwo regenerowalne szczelinowe elementy filtracyjne
 • dokładność filtracji od 30 do 3000 [μm],
 • wysoka trwałość filtra
 • brak potrzeby stałej obsługi, możliwość dokonywania przeglądów podczas pracy filtra
 • niskie koszty eksploatacyjne.

Nasz ekspert czeka na Ciebie (33) 822 33 25

Opis konstrukcji

Filtry typu ZFS/ASF wykonane są jako bateria segmentów filtracyjnych wyposażonych w szczelinowe elementy filtracyjne, połączonych wspólnymi kolektorami. Poszczególne segmenty filtra połączone są z kolektorami za pomocą króćców wyposażonych w przepustnice sterujące przepływami w filtrze podczas płukania. Całość przymocowana jest do konstrukcji nośnej (tylko ZFS). W skład filtra wchodzi również układ pomiarowy mierzący spadek ciśnienia pomiędzy kolektorem wlotowym i wylotowym oraz skrzynka sterownicza zawierająca układ sterujący.

 

Zasada działania

Zasada działania układu samooczyszczania polega na wywołaniu przepływu zwrotnego kolejno przez każdy z elementów filtracyjnych, podczas gdy na pozostałych prowadzona jest normalna filtracja. Strumień przepływającej cieczy jest bardzo intensywny, dzięki czemu zostają całkowicie usunięte zanieczyszczenia, znajdujące się do tej pory na powierzchni elementu filtracyjnego. Działanie układu oczyszczania sterowane jest różnicą ciśnień mierzonych na wlocie i wylocie filtra, a tym samym uwzględnia stopień zanieczyszczenia elementów filtracyjnych. Ze względu na bardzo krótki czas jednego cyklu oczyszczania praktycznie nie występuje zakłócenie przepływu medium przez filtr, a ilość cieczy zużytej na oczyszczanie filtra jest ograniczona do minimum. Pełny cykl polega na kolejnym opłukaniu wszystkich segmentów.

Filtry ZFS/ASF wyposażone są również w zegar, który kontroluje proces płukania niezalenie od spadku ciśnienia. Płukanie filtra następuje po określonym (regulowanym) czasie od ostatniego płukania.

Zaletą stosowanego systemu oczyszczania, jest możliwość dokonania rewizji wewnętrznej dowolnego segmentu filtra, lub demontażu z niego elementów filtracyjnych, podczas pracy filtra.

Parametrami regulowanymi są:

 • próg zadziałania układu oczyszczania (wartość p),
 • opóźnienie otwarcia zaworów wody popłucznej względem zamknięcia zaworu doprowadzającego medium,
 • czas otwarcia zaworów wody popłucznej,
 • czas między kolejnymi cyklami płukania.

Urządzenia przeznaczone są również do „trudnych” obiegów: nietypowe zanieczyszczenia (także włókniste), duża ilość zanieczyszczeń, bardzo niskie ciśnienie pracy.

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza!

   

  Producenci

  Copyrights 2018 © Pro-Industry. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: ProudMedia