Granulatory i Mieszarki

Granulatory wirnikowe MDV, MD

Firma IdeaPro oferuje technologię granulowania różnych materiałów w mieszarkach – granulatorach dynamicznych. Zasada mieszania w mieszarkach dynamicznych pozwala na przetwarzanie szerokiego zakresu konsystencji na różne formy granulatów. Dzięki zastosowaniu sekwencji mieszania/granulowania w jednym urządzeniu spełnia ona najwyższe standardy w zakresie jakości produktu, zużycia energii i wydajności z jednostki objętościowej urządzenia technologicznego.

Proces granulowania mechanicznej może być realizowany w mieszarkach dynamicznych MDV, MDH oraz MD wyposażonych w szybkoobrotowe narzędzia mieszające (turbiny). Mieszarki wykonywane są w różnych wielkościach i wydajnościach, mogą różnić się dodatkowym wyposażeniem, jak: system podgrzewania materiału, układy kontrolno-pomiarowe temperatury i wilgotności granulowanego materiału oraz różnego rodzaju układy dozowania materiałów płynnych oraz sypkich.

Najważniejsze cechy oferowanej technologii :

 • mieszanie, granulowanie i powlekanie w jednej maszynie i w jednej operacji technologicznej,
 • optymalne rozmieszczenie surowców podstawowych i mikroskładników,
 • surowce o różnych gęstościach i rozmiarach cząstek mogą być mieszane i granulowane bez trudności,
 • możliwość dostosowania wielkości granul do indywidualnych wymagań.
 • krótkie czasy procesu
 • proces przebiega w warunkach hermetycznych bez emisji pyłów,

Mieszarki dynamiczne MDV oraz MD produkowane przez IdeaPro w Nowej Soli znalazły zastosowanie w wielu procesach granulowania bezciśnieniowej, główne obszary zastosowań to m in:

 • materiały budowlane
 • ceramika
 • energetyka
 • odpady komunalne
 • materiały ogniotrwałe
 • nawozy sztuczne
 • przemysł szklarski
 • odlewnictwo
 • ochrona środowiska
 • metalurgia proszków

IdeaPro produkuje szeroką gamę mieszarek dynamicznych MDV oraz MD przeznaczonych do realizacji procesu granulowania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie technologii mieszania i granulowania przemysłowego.
W mieszarkach dynamicznych MDV proces granulowania realizowany jest przez szybkoobrotową turbinę wspomagany dodatkowymi elementami roboczymi tj.

 • obrotową misą o pochyłej osi obrotu,
 • lemieszem zgarniającym (kierującym).

W mieszarkach dynamicznych MDV wykorzystuje się zjawisko grawitacyjnego opadania i turbulencji cząstek wywołane przez obracającą się, pochyloną misę i odpowiednie ich ukierunkowanie przez szybkoobrotową turbinę.

Hydrocyklony
Hydrocyklony
Hydrocyklony

Potrzebujesz pomocy? +48 33 822 33 25

Mieszarki dynamiczne MDV oraz MD produkowane przez IdeaPro w Nowej Soli w zależności od przeznaczenia i zastosowania, mogą być dopasowane do określonych wymagań technologicznych Klienta w zakresie wyposażenia jak i stosowania materiałów kon­struk­cyj­nych:

 • wykonanie ze stali węglo­wej,
 • wykonanie ze stali kwa­so­od­por­nej (nierdzewnej).

Mieszarki mogą być wyposażone w sterownik swobodnie programowalny PLC, który umożliwia realizacje różnych funkcji: jak nastawę parametrów technologicznych, wizualizację procesu mieszania oraz archiwizację wszystkich danych.

Na życzenie klienta mieszarki mogą być wyposażone dodatkowo funkcje:

 • przemiennik częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej turbiny,
 • przemiennik częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej misy,
 • podgrzewanie materiału w misie,
 • pomiar wilgotności granulowanego materiału wewnątrz misy,
 • pomiar temperatury granulowanego materiału wewnątrz misy,
 • dozowanie dowolnych składników: sypkich oraz płynnych.

Firma IdeaPro oferuje fachową i kompleksową pomoc w zakresie doboru urządzeń spełniających sprecyzowane wymagania technologiczne, przeprowadzanie i organizację prób w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Zapewniamy wsparcie poprzez ścisłą współpracę z instytutami naukowymi i badawczymi oraz nasze własne projekty badawczo – rozwojowe aż do pomyślnego rozpoczęcia produkcji i poza nią.

Specjaliści IdeaPro posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji oraz eksploatacji urządzeń do granulowania służą pomocą w doborze odpowiedniego urządzenia zgodnej z wymaganiami klienta co do wielkości i wydajności.

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro.

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy.

Nasz ekspert czeka na Ciebie (33) 822 33 25

Granulatory talerzowe AO

Proces granulacji bezciśnieniowej może być realizowany w granulatorach talerzowych AO, które wykonywane są w różnych wielkościach i wydajnościach. Mogą różnić się dodatkowym wyposażeniem, jak: system podgrzewania materiału, układy kontrolno-pomiarowe temperatury i wilgotności granulowanego materiału oraz różnego rodzaju układy dozowania materiałów płynnych oraz sypkich.

Granulatory talerzowe AO produkowane przez IdeaPro znalazły zastosowanie w wielu procesach granulacji bezciśnieniowej, główne obszary zastosowań to m in:

 • materiały budowlane,
 • ceramika,
 • energetyka,
 • odpady komunalne,
 • materiały ogniotrwałe,
 • nawozy sztuczne,
 • przemysł szklarski,
 • odlewnictwo,
 • ochrona środowiska,
 • metalurgia proszków.

IdeaPro dostarcza szeroką gamę granulatorów talerzowych AO przeznaczonych do realizacji procesu granulacji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie technologii mieszania i granulowania przemysłowego.

 

Granulatory talerzowe AO w zależności od zastosowania produkowane są z różnych materiałów kon­struk­cyj­nych:

 • ze stali węglo­wej,
 • ze stali kwa­so­od­por­nej (nierdzewnej).

Granulatory talerzowe mogą być wyposażone w sterownik swobodnie programowalny PLC, który umożliwia realizacje różnych funkcji: jak nastawę parametrów technologicznych, wizualizację procesu mieszania oraz archiwizację danych.
Na życzenie klienta mieszarki mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje: 

 • przemiennik częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej talerza (misy),
 • podgrzewanie materiału w misie,
 • pomiar wilgotności granulowanego materiału wewnątrz misy,
 • pomiar temperatury granulowanego materiału wewnątrz misy,
 • dozowanie dowolnych składników: sypkich oraz płynnych.

Wszelkie bardziej szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do IdeaPro. 

Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji i pomocy. 

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza!

   

  Producenci

  Copyrights 2018 © Pro-Industry. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: ProudMedia