Mobilna instalacja rozdrabniania MMD

Mobilne i częściowo mobilne
instalacje przeróbki MMD

Wymagana jest coraz większa elastyczność systemów do eksploatacji kopalin użytkowych, a to oznacza, że urządzenia do przeróbki mechanicznej surowców powinny być w coraz większym stopniu dostosowywane do nowoczesnych metod eksploatacji. Firma MMD w trakcie swojego istnienia, opracowała jednostki zaprojektowane specjalnie do określonych metod wydobycia i rodzaju surowców naturalnych. Pełna seria oferowanych maszyn Sizers MMD przystosowana jest do różnych opcji transportu, dostosowanych do określonych wymagań. Jednostki na podwoziu kołowym Podwozia kołowe są odpowiednie jedynie w przypadku mniejszych maszyn, ze względu na ograniczoną wydajność tego typu rozwiązania oraz wiele ograniczeń obowiązujących na całym świecie podczas transportu kruszarek po autostradach. Jednostki kołowe są zwykle zasilane silnikiem diesla. W przypadku zainstalowania przenośnika rozładunkowego i podajnika, do ich zasilania może być stosowany system hydrauliczny. Jednostki modułowe na podwoziu gąsienicowym Każdy Sizer MMD może być zabudowany na stałe na podwoziu gąsienicowym lub zainstalowany na oddzielnym urządzeniu transportowym Atlas MMD (zdjęcie z lewej). Są one zasilanie silnikiem diesla lub silnikiem elektrycznym. Dzięki osadzeniu na podwoziu gąsienicowym, istnieje możliwość ich podnoszenia, w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Przewoźne jednostki modułowe Każdy Sizer może być zamontowany na jednostce tego typu. Główna różnica polega na tym, że urządzenia modułowe zostały zaprojektowane do przewozu na przyczepach kołowych. Jednostki te są zwykle zasilane elektrycznie, w taki sam sposób jak instalacje stacjonarne, a ich konstrukcja uwzględnia optymalną metodę transportu do miejsca przeznaczenia.  Osadzenie na gąsienicach Jest to prawdopodobnie najbardziej wszechstronna metoda osadzenia  wszystkich maszyn, a ponadto dostosowana jest do najszerszego zakresu metod eksploatacji surowców naturalnych. Jednostki te mogą być zasilane elektrycznie, silnikiem diesla lub kombinacją obu sposobów. Jeżeli Sizer, podajnik płytowy i przenośnik rozładunkowy zasilane są elektrycznie, a gąsienice zasilane są silnikiem diesla, podczas przemieszczania może nastąpić odłączenie przewodu zasilającego. 

Firma MMD wprowadziła innowacyjne rozwiązanie technologiczne, pozwalające na dostosowanie pracy koparki górniczej do kosztów. Mobilna instalacja kruszenia o wydajności 9000 ton/ godz., to nowe, ekonomiczne rozwiązanie inżynierskie, umożliwiające realizację procesu wydobycia, rozdrabniania kopaliny i jej transportu przenośnikiem taśmowym w
tym samym czasie, w miarę przesuwania się wzdłuż ściany odkrywki. W typowym zastosowaniu, instalacja Sizer znajdowałaby się pomiędzy ścianą odkrywki, przenośnikiem taśmowym, a lejem samowyładowczym, zasilanym
surowym urobkiem bezpośrednio z koparki wielonaczyniowej lub koparki górniczej. Następnie, materiał przekazywany jest na podajnik płytowy MMD o zmiennej szybkości i wsypywany do maszyny MMD
Sizer, w celu poddania go procesowi rozdrabniania i uzyskania określonego uziarnienia produktu końcowego, wymaganego do efektywnego transportu
przenośnikiem taśmowym na duże odległości. W dalszym etapie, poprzez przenośnik rozładunkowy, materiał zostaje przesypany do kontenera samozałoadowawczego, który przemieszcza się wzdłuż przenośnika. Instalacja kruszenia oraz koparka poruszają się wzdłuż ściany odkrywki tam i z powrotem, aż do zakończeniu procesu wydobycia. Moduły wchodzące w skład mobilnej instalacji rozdrabniania:
• Sizer dwuwałowy MMD serii 1500
• Podajnik płytowy MMD D9
• Przenośnik przesypowy pośredni i przenośnik
rozładunkowy
• Płyta podwozia i nadbudówka
• Zasobnik odbiorczy
• Gąsienice
Oczywistą zaletą tego systemu jest wyeliminowanie wozideł technologicznych w operacjach z wykorzystaniem  ciężarówki i koparki, w których ciężarówki służą do transportu kopaliny do zakładu przeróbczego lub z hałdy kopalnianej.
Proces ten nie jest już konieczny, ponieważ materiał może być bezpośrednio ładowany do mobilnej instalacji Sizer i poddany przeróbce mechanicznej na powierzchni kopalni, dzięki czemu cały system ulega uproszczeniu i optymalizacji. Mobilna instalacja Sizer posiada wiele zalet i funkcji, umożliwiających spójne funkcjonowanie całego systemu. Mobilność Instalacja Sizer może wprawiać się w ruch z prędkością w zakresie od 0 do 12 m/min. Duża wydajność Średnia wydajność wynosi 9000 t/godz. , możliwe jest osiągnięcie maksymalnej wydajności do 12000 t/godz. Dokładnie rozkruszony materiał Nadawa o uziarnieniu do 2,5 m³ może poddana porcesowi przeróbki mechanicznej w instalacji kruszenia, a uziarnienie produkt końcowego to – 450 mm; zmniejszenie zużycia taśmy przenośnika taśmowego oraz mniejsze uszkodzenia w punktach przesypowych. Kompaktowe gabaryty i niewielka waga Instalacja kruszenia została zaprojektowana jako kompaktowa,
lekka jednostka o wymiarach:44 m x 15 m x 14,5 m, waga: 1170 t, środek ciężkości usadowiony jest dosyć nisko, odporna na różne warunki pogodowe. Budowa modułowa Cała Instalacja Sizer składa się z jednostek modułowych, umożliwiających łatwą obsługę, montaż i transport. Niewielkie wymagania w zakresie utrzymania Z reguły wymagany czas obsługi wynosi mniej niż 2,5% łącznej ilości godzin roboczych. Efektywne działanie Wykorzystując koparkę o 20-metrowym promieniu obrotu oraz 80-metrowy przenośnik członowy, możliwe jest zebranie warstwy o głębokości ok. 120 m, bez konieczności przenoszenia przenośnika ścianowego w inne miejsce. Nadawa: surowy urobek Nadawa przekazywana do leja samowyładowczego zamontowanego
w instalacji kruszenia to surowy urobek kopalniany, nie wymagający wcześniejszego przejścia przez przesiewacze, ani urządzenia przeróbki mechanicznej. Elastyczny obszar ładowania Lej samowyładowczy przystosowany do współpracy z urządzeniami górniczymi pod kątem obrotowym co najmniej 220 stopni. Lej samowyładowczy o dużej pojemności
Pojemność leja samowyładowczego wynosi do 175 m3 / 350 t materiału. Regulowane tempo produkcji Podajnik płytowy MMD o zmiennej prędkości pracy umożliwia sterowanie ilością surowca przerabianego w instalacji kruszenia. Dokładne wyładowanie materiału Przenośnik wyładowczy może pracować na pochyleniu w zakresie od 0 do +15 stopni i obracać się o 75 stopni po obu stronach osi, zapewniając dokładne wyładowanie materiału. Bezobsługowe rozwiązanie Instalacja Sizer może zostać skonfigurowana w taki sposób, aby podczas normalnej pracy nie wymagała obecności obsługi. Pokonywanie stromych pochyłości Na większości powierzchni możliwa praca przy wewnętrznych / poprzecznych kątach nachylenia do 10%. Proste działanie Cały proces można kontrolować i monitorować z kabiny sterowniczej, wygodnie zlokalizowanej w górnej części instalacji. Łatwy dostęp do instalacji Łatwy dostęp do instalacji dzięki dogodnie usytuowanemu miejscu pracy. Wszystkie części instalacji mogą podlegać bezpiecznemu przeglądowi, nawet w trakcie pracy.

 

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza!

     

    Producenci

    Copyrights 2018 © Pro-Industry. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: ProudMedia