Sizery minerałów

Opis Technologii SIZER™

Podstawowa koncepcja maszyny MMD Sizer polega na zastosowaniu dwóch wirników posiadających znacznej wielkości uzębienie, na wałach o małej średnicy, napędzanych z małą prędkością z bezpośredniego napędu o dużym momencie obrotowym. Z powyższej koncepcji wynikają trzy główne zasady, współpracujące ze sobą w procesie rozdrabniania z zastosowaniem Technologii Sizer. Te nowatorskie zasady obejmują: Trzyetapowe rozdrabnianie, Efekt przesiewacza rusztowego oraz Profil Zębów głęboko-spiralny.

Potrzebujesz pomocy? +48 33 822 33 25

Trzyetapowy proces rozdrabniania

W pierwszym etapie rozdrabniania,
materiał zostaje uchwycony pomiędzy powierzchniami czołowymi zębów na przeciwległych wirnikach. Te poddają skałę wielokrotnemu działaniu obciążenia punktowego, w tym sił nacisku, w celu
wykorzystania naturalnych słabości
w strukturze materiału.

W drugim etapie, materiał ulega
rozerwaniu wskutek poddania go
działaniu obciążenia punktowego w
trzech punktach, pomiędzy powierzchniami czołowymi zębów jednego
wirnika, a powierzchniami tylnych
zębów drugiego wirnika.

W przypadku kawałków materiału,
które nadal pozostają ponadwymiarowe,
zostają one skruszone podczas uderzenia szczęk wirników w zęby zamocowane na pręcie łamiącym maszyny (Breaker Bar),
uzyskując tym samym produkt o pożądanej granulacji.

Nasz ekspert czeka na Ciebie (33) 822 33 25

Oznaczenia w maszynach
Sizer MMD

Różne modele MMD Sizer są oznaczane poprzez odległość pomiędzy osiami dwóch wirników podaną w milimetrach. Określona jest również konfiguracja zębów na wirnikach, a także długość użyteczna otworu wlotowego i kierunek obrotu wałów.

Odległości pomiędzy osiami

Odległość pomiędzy osiami wałów oraz konfiguracja zębów warunkuje  maksymalny wymiar ziaren w nadawie, które mogą być poddane efektywnemu procesowi rozdrabniania
w danej maszynie.

Długość wlotu

Długość wlotu wpływa w istotny sposób na objętość materiału, który może zostać poddany procesowi rozdrabniania przez daną maszynę.

Ruch obrotowy wałów do wewnątrz

Ruch obrotowy wałów do wewnątrz jest typowym trybem pracy dla większości konfiguracji zębów. Musi on być stosowany
w przypadku wilgotnych i lepkich materiałów.

Ruch obrotowy wałów na zewnątrz

W przypadku maszyn do wtórnego i kolejnego kruszenia, ruch obrotowy wałów na zewnątrz może mieć miejsce w przypadku niektórych materiałów, w celu uzyskania produktu końcowego o mniejszej granulacji niż w przypadku ruchu obrotowego do wewnątrz.

Potrzebujesz pomocy? +48 33 822 33 25

Sizer serii 500 był pierwszą zaprojektowaną maszyną w wachlarzu sprzętu MDM i z sukcesem znalazł zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu
na całym świecie. Jest to jedna z najbardziej wszechstronnych maszyn i może być stosowana do wstępnego, wtórnego i kolejnego rozdrabniania, w zależności od konfiguracji zębów. Maszyna ta może być oferowana w wersji ze stałą odległością pomiędzy osiami wirników, z możliwością jej regulacji lub jako pojedynczy wirnik z konfiguracją zębów dostosowaną do indywidualnych aplikacji. Dostępne są różne długości wałów, umożliwiające kruszenie większej lub mniejszej ilości materiału. Ponadto, maszyny mogą być wyposażone w pojedynczy lub podwójny napęd, w zależności od wymagań związanych z ilością oraz rodzajem materiału. Typowy Sizer serii 500 z możliwością regulacji, posiada podwójny silnik elektryczny o mocy 75 kW, waga ok.12 ton.

Sizer serii 625 to jedna z najbardziej popularnych maszyn, ze względu na możliwość jej zastosowania do wstępnego lub wtórnego rozdrabniania średniej ilości materiału w tym samym systemie, umożliwiając wykorzystanie wspólnego napędu zarówno do urządzeń wstępnych jak i wtórnych. Na etapie projektowania, istnieje możliwość dostosowania długość wlotu do ilości przerabianego materiału, jak również wybór wersji ze stałą odległością pomiędzy osiami wałów lub z możliwością jej regulacji. Oferowana jest do wyboru szeroka gama istniejących konfiguracji uzębienia wirników, która pokrywa potrzeby większości aplikacji. Maszyna ta może być wyposażona w napęd pojedynczy lub podwójny, z wykorzystaniem jednego lub dwóch silników elektrycznych o mocy 260 kW, w zależności od ilości i rodzaju materiału poddanego procesowi rozdrabniania. Typowy Sizer 5-zębowy serii 625, do wtórnego kruszenia, posiada wlot o długości 2m, z podwójnym napędem o mocy 260 kW, waga ok.26 ton.

Sizer serii 750 został opracowany wkrótce po serii 500, aby umożliwić przeróbkę materiałów w większej ilości, cięższych i podawanych w większych kawałkach. Maszyny te mogą być stosowane do przeróbki wstępnej lub wtórnej, w zależności od konfiguracji zębów. Dla większości zastosowań dostępna jest szeroka gama sprawdzonych i przetestowanych konfiguracji zębów, firma MMD jest zawsze gotowa do opracowania innych rozwiązań, jeżeli są one wymagane dla nowego zastosowania maszyny Sizer. W przypadku zastosowania Sizer serii 750 do wstępnego kruszenia, często do wtórnego kruszenia wykorzystywana jest maszyna serii 625, zapewniająca wyższy współczynnik rozdrobnienia, niż w przypadku pojedynczej maszyny. Podobnie jak w przypadku pozostałych maszyn produkcji MMD, wielkość wlotu może być dostosowana do wymaganej ilości przerabianego materiału. Typowy 3-zębowy Sizer do wstępnego kruszenia, posiada napęd elektryczny o mocy 400 kW, waga ok.40 ton. 

Sizer serii 1000 został zaprojektowany jako maszyna do wstępnego przerobu, stanowiąc rozwiązanie pośrednie pomiędzy maszyną serii 750, a maszyną serii 1300, przeznaczonej do przerobu dużych ilości materiału. Dodatkowa odległość pomiędzy osiami wałów umożliwia przeróbkę materiału o większym uziarnieniu nadawy, znacząco zwiększając wydajność , przy tej samej długości wlotu, który może być regulowany. Maszyna serii 1000 często współpracuje z maszyną serii 750 do wtórnego kruszenia, w celu osiągnięcia wymaganego uziarnienia produktu końcowego w zespole kilku współpracujących jednostek rozdrabniających. Jednostki te mogą być wyposażone w pojedyncze lub podwójne napędy o różnej mocy, z wykorzystaniem szerokiego zakresu przekładni zaprojektowanych przez MMD. Typowy Sizer serii 1000 posiada po trzy zęby skonfigurowane na pięciu pierścieniach, ułożonych wzdłuż maszyny, napęd o mocy 400 kW, waga ok.60 ton.

Sizer serii 1300 początkowo został opracowany do przerobu dużych ilości materiału nadkładu, co stanowiło najważniejszy element zamiany systemu na wozidła technologiczne i koparki dostarczające materiał na przenośniki taśmowe. Materiał nadkładu z natury swojej ciągle się zmienia. Sizer serii 1300, podobnie jak pozostałe maszyny produkcji MMD, mogą być stosowane do rozdrabniania bardzo zróżnicowanych surowców naturalnych, począwszy od wilgotnej i lepkiej gliny, do twardych granitów o właściwościach ściernych, stanowią zatem idealne rozwiązanie do tego rodzaju zastosowań. Maszyny te wykorzystywane są w wielu innych rodzajach aplikacji na całym świecie. Sizer serii 1300 jest najczęściej wyposażony w podwójny napęd o zróżnicowanej mocy, w zależności od rodzaju zastosowania. Typowa 3-zębowa maszyna serii 1300, posiada podwójny napęd o mocy 400 kW, waga ok. 95 ton. 

Sizer serii 1500 został dostarczony po raz pierwszy do pracy w przemyśle piasków bitumicznych w północnej Kanadzie, aby ułatwić przestawienie na wozidło technologiczne i wydobycie koparką, co okazało się znacznie bardziej ekonomicznym rozwiązaniem, w porównaniu ze stosowanymi wcześniej tradycyjnymi systemami. Jest to obecnie jednostka o największej wydajności rozdrabniania. Trwają jednak w MMD badania nad opracowaniem maszyny z możliwością przerobu większych ilości materiału. Wysoka niezawodność, niskie zużycie i koszty utrzymania, to parametry bardzo istotne w każdym procesie wydobycia, jednak odgrywają kluczową rolę w przypadku konieczności pracy 24 godziny na dobę z materiałami o wysokich właściwościach ściernych. Istnieje możliwość regulacji długości wlotu, wpływającej na wydajność kruszenia, w zależności od aplikacji. Typowy 3-zębowy Sizer serii 1500, posiada podwójny napęd o mocy 400 kW, waga ok. 160 ton. 

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza!

     

    Producenci

    Copyrights 2018 © Pro-Industry. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: ProudMedia