Wirówki

Wirówki służą do efektywnego rozdzielania fazy ciekłej od stałej lub dwóch faz ciekłych o różnej gęstości. W zależności od danego zastosowania, można stosować wirówki o różnej konstrukcji – sedymentacyjne, sedymentacyjno-sitowe oraz spiralno-sitowe.
Wirówki

 

Wirówki sedymentacyjne

 

Wirówki

 

Wirówki sedymentacyjno-sitowe

 

Wirówki inne

 

Wirówki inne

 

Wirówki typu popychaczowego (tzw. „pusher”)

 

Wirówki typu popychaczowego

 

 

Wirówki spiralno-sitowe

 

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza!

     

    Producenci

    Copyrights 2018 © Pro-Industry. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: ProudMedia